Jan-03__TNS và Dân biểu Cộng Hoà ra trận sát cánh bên TT.Trump và PTT.Pence!
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-03
 
 
 
---------