5JAN21:THẬT TUYỆT VỜI LUẬT SƯ JENNA ELLIS TIẾT LỘ CÁCH LÀM KHÔN NGOAN, HỢP HIẾN CỦA PTT MIKE PENCE
Tác giả : Trần Trinh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-05
Lời người chuyển bài :
Phó TT Pence hành xử theo đúng Luật pháp. Hiện nay mỗi Tiểu bang có 2 nhóm Cử tri đoàn.
- Một do Thống đốc ký công nhận Biden.
- Một do Quốc Hội ký công nhận TT Trump.
Tức là 6 Tiểu bang có 12 CTĐ.
Vậy chọn ai bây giờ ??? Trong tình thế nầy buộc PTT Pence phải gởi trả về hết cho các Tiểu bang.
Đến lúc nầy TCPV có từ chối trốn tránh để xét xử được hay không ???
Nên nhớ rằng : Đối với Quốc Gia thì Quốc Hội cao quyền hơn Tổng Thống. Đối với Tiểu Bang thì Quốc Hội cao quyền hơn Thống Đốc.
Chơi thế cờ buộc độc chiêu. Không lẻ TCPV làm thinh và cố ém mãi. Hết đường binh rồi. ha.ha.ha...
Chỉ cần đem ra xét xử là TT Trump thắng chắc 100%.
Còn bọn DC thổ tả cho rằng TT Trump không có bằng chứng gian lận, nếu không có thì tại sao Biden phải cố tình né tránh.
CÓ TẬT THÌ GIẬT MÌNH.
Còn nếu Biden trong sạch và bị oan, thì chính Biden phải là người hối thúc các Tòa xử cho nhanh để giải oan và để cho toàn Dân khâm phục khẩu phục, dễ làm việc sau nầy hơn. Đúng thế không Quí Vị ???
CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG MÀ
Lê văn Hoàng.
 

----------