CHÚNG XÔ TRĂM HỌ VÀO TAY CHỆT !
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2021-01-06
Để ghi lại vết dơ không thể tẩy xóa trong lịch sử Hoa Kỳ về cuộc bầu cử TT gian lận ngày 3/11/2020 của đảng Dân Chủ thiên tả và sự phản bội của một số đảng viên đảng Cộng Hoà vì đã ăn tiền hối lộ của cộng Tàu để phá nát quốc pháp, cướp đi hạnh phúc của toàn dân, đưa Hoa Kỳ vào qũy đạo của CS.Một cặp lưu manh, phản phúc mà
Dựng thành Tổng Thống nước này a ?
Hoa Kỳ, Hiến Pháp sao quăng thế ?
Toà Án, Cử Tri lại vất à ?
Dân Chủ nuốt tiền, theo lệnh Tập !
Cộng Hoà ăn bạc, diễn trò Ma ! (Obama)
Chúng xô trăm họ vào tay chệt...
Để núi sông xanh đỏ lệ nhoà !!!...

Ngô Minh Hằng