LIVE - 06/01 ! Chiến đấu cho chính nghĩa của  TT.Trump tại Washington DC! Thời khắc lịch sử !
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-06
Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4
----------