(180531) --- LIVE -- Ô Nguyễn Bảo: "Tôi đã từng yêu cầu thành phố trục xuất Phan Kỳ Nhơn"
Author: Nửa Vòng Trái Đất TV Source: Youtube Posted on: 2018-05-31