Jan.08 __ Chuẩn bị ăn mừng tin vui Pelosi và đàn em trong Quốc Hội bị rinh laptops!
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-10

----------
Giám đốc tình báo quân đội tuyên bố trung thành với TT.Trump.

----------