Jan-11 __ Phải chăng Pê Lóp Si đang muốn đảo chánh lật đổ chính quyền qua việc truất phế TT.Trump?
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-11
----------