Jan-12 __Thật hư vụ Bê Lốp Sì bán công ty điện lực GE cho ĐCSTQ?
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-13
----------