Một khi Tổ Quốc đã không còn
Author: Fb. Ngô Trường An Source: ChânTrời Mới Media Posted on: 2018-06-01
Thấy mấy ngài đại biểu cuốc hội cãi nhau ỏm tỏi về dự luật an ninh mạng mà An tui thấy ngao ngán!
Móa ! An ninh quốc gia đang bị đe dọa bởi tên lửa của TQ đặt ngay trên hải đảo thuộc chủ quyền quốc gia. Các vị không đưa ra luật để đối phó, mà đi cãi nhau về luật an ninh mạng? Mẹ kiếp! Một khi Tổ Quốc bị lâm nguy thì cái mạng của toàn dân tộc này còn không giữ được, đừng nói đến mạng internet!
Ủa! Mà luật an ninh mạng là gì? Có phải đưa ra luật này để bảo vệ mạng internet không? Như vậy, luật phải bảo vệ tài khoản người dùng, chống các hacker xâm nhập vào tài khoản từng cá nhân, chống đọc trộm email, messenger…..mới đúng. Đằng này, luật toàn bàn đến chuyện bịt miệng người dân, không cho họ nêu lên quan điểm và chia sẻ những thông tin nhạy cảm từ các báo đài quốc tế, là sao?
Không có mạng nào quan trọng hơn cái mạng người. Toàn dân tộc này đang đứng trước nguy cơ diệt vong bởi sự xâm lược của bọn bành trướng Trung Hoa cộng sản. Ngoài khơi chúng đặt tên lửa, trong đất liền chúng xây dựng những gì ở các khu ven biển mà chúng đã thuê dài hạn trên danh nghĩa dự án khu nghỉ dưỡng, resort…thì chỉ có trời mới biết. Bên cạnh đó, chúng tuồn thực phẩm độc hại qua giết dần mòn dân tộc này. Các vị có giỏi thì cũng chỉ chạy sang Âu, sang Mỹ nội trong gia đình mình thôi. Còn dòng họ các vị thì vẫn ở lại chịu mất mạng, một khi đất nước đã rơi vào tay giặc.
Xâu chuỗi các sự kiện ta thấy, vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi! Luật an ninh mạng hay luật an toàn cho đảng thì cũng sẽ vô nghĩa, một khi Tổ Quốc đã không còn.
Hãy nhớ điều đó!


Tên lửa Trung Cọng bắn hạ máy bay của VN trên vùng biển của VN : Chiếc CASA 212 và xác của nó được tìm thấy (trái); chiếc SU-30MK2 và thượng tá Trần Quang Khải đã vĩnh viễn ra đi. Nguồn: cắt từ ảnh trên internet.
-----------