Jan-13 __ TT đã đến Texas và Ông đã nói gì về vụ LUẬN TỘI - Pelosi đã xuất hiện - Texas muốn ly khai
Tác giả : Hasuko News Network Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-13
----------