Tỉ Phú giàu Nhất Thế Giới Elon Musk bắt tay với TT Trump lập mạng xã hội mới đá bay Twitter
Nguồn: Thời Báo Sự Thật - Youtube Ngày đăng: 2021-01-14
----------