Các tiểu bang liên minh VỖ MẶT Biden, cảnh báo đừng "hoang tưởng sức mạnh" vượt quyền hạn tổng thống
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-29

----------
Pelosi gạt đảng Cộng Hòa "ra rìa" khi thông qua dự luật mà không cần phiếu của đảng này


----------
Donald Trump sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhân dân Hoa Kỳ cho tới khi "đầm lầy" được tát cạn


----------
6 tiểu bang tuyên bố đang chờ kiện Biden; Đảng Cộng Hòa mở đường cho sự trở lại của Ông trump


----------
Joe Biden sống trong lo sợ - Nguy cơ bị tống cổ ra khỏi ghế tổng thống vì điều này...

----------