Những người cuồng Dân Chủ vẫn không dám nhìn thẳng vào bản chất bệnh hoạn của "Tổng thống" Joe Biden mà họ đã bầu chọn. Phải chăng là "cá mè một lứa".
Nguồn: Trusted Media Network Ngày đăng: 2021-01-31
Rồ Bại Đần ham hít và mò mẫm phụ nữ: Trẻ không tha, già không buông

Is Joe Biden's Touchiness Out Of Touch? Revisit His Mock Swear-Ins | NBC News
----------