Tạ Ơn Tổng Thống Trump/ Nhạc Chế từ tác phẩm Từ Công Phụng
Tác giả : Kim Phương USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-31
Ý kiến độc giả :

Chính phủ Dân Chủ của Biden-Harris là bọn quỷ ma, chủ trương giết con nít từ trong bụng mẹ, không những ở nước Mỹ mà còn tài trợ khuyến khích các nước khác phá thai. Tội của tụi bay sẽ bị quỷ nướng chảo dầu ở Hỏa Ngục, kể cả con quỷ cái già Nancy Pelosi tự xưng mình là tín đồ Thiên Chúa Giáo mà ngang nhiên thách thức cả lề luật của Thiên Chúa.
Tao trù ẻo cho lão già Joe Biden và mụ già Nancy Pelosi dính Covid-19 nghẹt thở và chết dữ không đuợc cơ hội sám hối để cho tụi bây bị đày đọa vài ngàn năm trong lửa hỏa ngục.
JB Trường Sơn

----------