Ngay cả khi rời Tòa Bạch Ốc - TT Trump vẫn khiến đảng Dân Chủ ngày càng RUN SỢ, và đây là bằng chứng
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-03
----------