DB MATT GAETZ SẴN SÀNG TỪ CHỨC ĐỂ TRANH TỤNG CHO TT TRUMP!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-05

-----------
TT TRUMP TỪ CHỐI ĐIỀU TRẦN TẠI PHIÊN TÒA TRÊN THƯỢNG VIỆN!

----------