Feb-05 _ TTT làm việc không lương mất gần 1/2 tài sản trong nhiệm kỳ Tổng Thống.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-06

----------
Feb-06 _ 64% Cử tri Cộng Hoà sẽ tham gia đảng do TT.Trump lãnh đạo

----------