Feb-07 _ Video đảng viên DC khuyến khích bạo loạn sẽ được LS của TTT chiếu trong phiên toà luận tội.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-07
----------