Feb-08 _ “Phiên toà luận tội không có cơ hội thành công” - TNS. Cộng Hoà cho biết.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-08
----------