Feb-11 _ Không đưa ra đc bằng chứng luận tội, Hạ Viện dùng video cắt xén chỉnh sửa vu khống TTT
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-11
----------