"Ngày Xuân con én đưa thoi…"
Kiều của Nguyễn Du, một gia sản văn hóa của nhân loại
Tác giả : Nguyễn Đăng Trúc Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-13
Phần A

Phần B
----------