Feb-13 _ TT.Trump xuất hiện trở lại. Bắt đầu ở 10 tiểu bang của những tên Cộng Hoà phản phúc.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-13

----------