Feb-14 _ Đảng DC tiếp tục lên mưu kế đối phó TT.Trump sau khi luận tội thất bại ê chề
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-14
----------