RÚNG ĐỘNG: Đàn hặc bất thành, đảng Dân chủ ÂM MƯU dùng ‘vũ khí mới’ hãm hại Ông Trump
Tác giả : Tin Tức Hoa Kỳ Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-15
----------