Feb-16 _ TTT là linh hồn của đảng CH. 62% người Mỹ ủng hộ thành lập đảng thứ 3.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-16
----------