Ôi Việt Nam, cả nước bị quỷ ám !
Source: FB Van Kien Vo Posted on: 2018-06-04
Bọn này đang bị hồn ma ác quỷ Hồ Chí Minh ám vào nên nổi điên khùng…. hay là … vì nhiểm độc thức ăn do Tàu Cọng tuồn vào VN khiến não bộ đứt dây thần kinh chăng ?
Hãy xem để thấy dân tộc Việt đã xuống giốc thê thảm, hèn gì cả bọn lãnh đạo từ thằng đảng trưởng đến thằng dân đen đều trở nên vô tri, bán nước cho Tàu và sống thác loạn như heo chó !!