Feb.18 _ Bẩy Đần, Carinị, BểLốpXe im lặng trước thiên tai Texas nhưng tặng 200 TRIỆU ĐÔ cho tổ chức WHO
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-18
----------