Feb-19 _ TT.Trump 2024 “Còn quá sớm để nói nhưng tôi thấy có rất nhiều cuộc thăm dò tuyệt vời”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-19
----------