DÂN CHỦ vs CỘNG HÒA : Cuộc Chiến Lớn Tại CALIFORNIA - Dân Chủ Tiêm CNXH vào Đầu Của Trẻ Em
Tác giả : Phú Tài Nguồn: MVN_MEDIA - Youtube Ngày đăng: 2021-02-21
----------