Feb-22 _ Dân biểu DC đòi BểLốpXe tháo xuống bức tường ở điện Capitol vì trông giống “trại tập trung”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-22
----------