Linh mục DCCT Sài Gòn kêu gọi người dân BIỂU TÌNH tẩy chay LUẬT ĐẶC KHU
Source: Ngưòi Việt TV - Youtube Posted on: 2018-06-05


Cho Tàu Cọng thuê đất 99 năm làm "Đặc Khu Kinh Tế" khẳng định là kế hoạch bán nước của ĐCSVN
Author: Trần Nhật Phong Source: Youtube Posted on: 2018-06-05