BBT : Xem video dưới đây cảm thấy ấm lòng và phấn khởi. Ít ra dân Việt phải có phản ứng như vậy chứ không mê ngủ bất động như bấy lâu nay.
Biểu tình chưa đủ, việc cần thiết là phài truất phế thằng Đảng Trưởng ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng hoặc tìm cách ám sát nó.
Tuy nhiên có một nhận xét là cuộc biểu tình này chỉ hô hào đề cập đến chủ quyền của VN trên đảo Hoàng Sa / Trường Sa và chống Trung Quốc xâm lược mà không nghe nói đến chống đối việc chính quyền VN cho thuê đất 99 năm để lập các "Đặc Khu Kinh Tế" của Tàu tại VN. Nguời thu hình của video dưới đây cho biết (ở phút 2:35) cuộc biẻu tình này xảy ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 (cách đây trên 3 tuần), chứ không phải là ngày 4 tháng 6, 2018  như tiêu đề của Video ghi lại. Phải chăng đây là biểu tình do chính quyền xách động dân để đánh lạc hướng không cho dân chú ý đến việc Đảng bán nước qua việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm ??!!
4/6/2018, HÀ NỘI Biểu Tình Phản Đối Việc Cho Thuê Đặc Khu Kinh Tế 99 Năm Của CSVN
Source: Youtube Posted on: 2018-06-05
Biểu tình vụ cho thuê đất 99 năm
Source: Youtube Posted on: 2018-06-05