Mar-14 _ TT.Trump được vinh danh là vị Tổng Thống vĩ đại và hiệu quả nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-14
----------