Mar -15 _ TT.Trump là Tổng Thống xuất sắc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, là George Washington thời hiện đại
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-15
----------