Phe Dân Chủ Thông Qua Dự Luật Cải Cách Bầu Cử KHỦNG
Tác giả : Chris Chappell Nguồn: Hoa Kỳ Chưa Tiết Lộ - Youtube Ngày đăng: 2021-03-16
Phe Dân chủ đã thông qua một dự luật lớn hòng thay đổi các cuộc bầu cử ở Mỹ mãi mãi. HR1, hay Luật Vì Nhân dân, đề xuất những thay đổi lớn trong luật bầu cử, lấy đi quyền lực của từng bang trong việc quyết định họ muốn tổ chức bầu cử ở bang mình ra sao. Nhưng người ta không cho rằng dự luật này có thể được thông qua ở Thượng viện, vì chiêu tranh luận liên miên của Đảng Cộng hòa. Nhưng đó có thể là kế hoạch của phe Dân Chủ ngay từ đầu...

----------