Mar-17 _ TT.Trump “Bẩy Đần đang huỷ hoại nước Mỹ vì đã đảo ngược chính sách nhập cư”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-17
----------