TT Trump: Chính phủ ngầm đang khống chế Bai-Đần, Kamala Harris sẽ lên làm tổng thống?
Tác giả : Hoài An Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-24

------------
Trung Cộng sẽ sớm tấn công Đài Loan - 488 tổ chức lên án Việt Nam đồng loã quân đội Myanmar

----------