Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm- vắng Donald Trump trong Nhà Trắng, Tập Cận Bình liền làm loạn
Tác giả : TIN TUC HOM NAY Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-25
----------