Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Vui cười đầu năm

Email In
Vui cười đầu năm
Author: Minh Sơn Source: Hình Internet Posted on: 2017-01-02
Một cuộc tẩy chay tại bải biển Florida
Một truyền thống tốt cấn phải tuân thủ theo kiểu dưới đây:


Để tôn trọng ngày lễ Ramadan của Hồi Giáo, mọi người không được mặc Bikini


Vâng, không sao ! Chúng tôi sẽ vứt nó đi là xong ngay !