Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

CHỈ CÒN 5 (NĂM) NGÀY CHO VIỆT GIAN NGUYỄN TÂM

Email In
CH CÒN 5 NGÀY CHO VIÊT GIAN NGUYN TÂM.
Tác giả: Kiêm Ái Posted on: 2017-02-14
Vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhựt, 19 tháng 2 năm 2017, kinh mời toàn thể đồng hương tị nạn Cộng Sản đến tại trụ sở Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California (do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch), số 1441 William St, San Jose, CA 95116, tham dự việc công bố kết quả lời thách thức Nguyễn Tâm của Kiêm Ái. Nếu Nguyễn Tâm chấp nhận thách thức, quý vị sẽ biết ngày giờ tranh luận, nếu Nguyễn Tâm không tới, chúng tôi sẽ công bố chúng tôi thắng Nguyễn Tâm.
Và từ ngày 19.2.2017 chúng ta xem Nguyễn Tâm là kẻ thua cuộc, không xứng đáng đại diện cho Đồng bào khu vực 7 trong chức vụ nghị viên. Nhắc lai câu thách thức của Kiêm Ái:
So sánh 2 nghị quyết của Westminster và của San Jose câu 2
San Jose:
"Điều 2: Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lại việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trưng bày (display) trên bất cứ cột cờ nào của thành phố". SECTION 2: The city expresses oppositon to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam of any city owned flag pole
Westminster:
"Điềù 2 của thành phố Westminster: "Thị trưởng và Hội đồng thành phố bày tỏ rằng họ chống lại việc trưng bày (display) lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN trong phạm vi thành phố Westminster. Lá cờ này có quá trình lịch sử và còn tiếp diễn phục vụ độc tài và chuyên chế và vì lý do này Thị trưởng và Hội đồng thành phố rằng nó (lá cờ đỏ) không được trưng bày bất cứ nơi đâu thuộc sở hữu của thành phố". (Section 2: The Mayor and City council further expressed that they are opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of the Viet Nam within Westminster City limits. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny and for this reason the Mayor and Council further resolved that it should not be displayed by the City on any of its properties)
Qua ví dụ 2 mâm cơm một mâm cấm không được ăn bất cứ thức ăn nào trên đó và mâm cơm thứ 2 cấm không được ăn món "thức ăn cột cờ". Việt Cọng đang đói, đang muốn ăn nhưng nếu cấm không được ăn gì cả có nghĩa là chết đói. Còn bên mâm kia "cấm ăn thức ăn cột cờ". Do đó, chúng tôi xin nhắc lại đề tài:
1) So sánh Section 2 của Westminster và Section 2 của San Jose, phần kết luận:
- "Westminser cho rằng: không được trưng bày lá cờ của Cọng Hòa Xã Hội Nghĩa Việt Nam bất cứ nơi đâu trong thành phố Westminster."
- "Thành phố San Jose Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trưng bày (display) trên bất cứ cột cờ nào của thành phố ".
Và cũng xin nhắc lại, nếu từ 11 giờ sáng Chủ Nhựt đến 12 giờ trưa (from 11AM to 12PM) nếu Nguyễn Tâm không đến chấp nhận tranh luận thì Nguyễn Tâm thua.
Một lần nữa, xin kính mời toàn thể đồng hương tị nạn Cộng Sản đến tham dự để chứng tỏ một cuộc tranh luận rất công bằng và công khai sẽ diễn ra hay là một sự thua non của Nguyễn Tâm.

Kiêm Ái

--------
Ý KIẾN ĐỘC GIẢ: Nếu hết ngày 18 tháng 2 năm 2017 mà Việt gian Nguyễn Tâm không đến thì đem ra cắm cọc. Đừng để nó chạy lăng xăng. (Đèo Ngang)