Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Bọn biểu tình chống đối và nổi loạn nhận được hậu quả xứng đáng

Email In
Bọn biểu tình chống đối và nổi loạn nhận được hậu quả xứng đáng
Author: Domination station Source: Youtube Posted on: 2017-02-16
Protesters and rioters get what they deserve part


----------