Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Chuyện thầy thời xưa và trò thời nay

Email In

CHUYỆN THẦY XƯA VÀ TRÒ NAY.

 

 

Hình biếm họa dựa theo thư của ông Nam Lộc gửi Hội Chu Văn An nói tên Lê Hùng nào đó "vu khống". (Đèo Ngang)

 

Nhớ ký thỉnh nguyện thư gởi Giáo Hoàng Francis