Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

GS, HUỲNH VĂN LANG NÓI GÌ VỀ BGÀY TỔNG BIỂU TÌNH ?

Email In
BBT: Tuy không nêu đích danh, nhưng xem ra Giáo Sư Huỳnh văn Lang đang vạch mặt tên Tiến Sĩ đần độn Nguyễn Phúc Liên ở Genève, một tên thiếu não và hám danh đã ra sức bôi lọ LM Nguyễn văn Lý để cổ động người dân Việt chống đối phong trào tổng nổi đậy đuổi người Tàu ra khỏi lãnh thổ của VN. Hành động quá lộ liểu của tên Nguyễn Phúc Liên đã (vô tình ?) tiếp tay với Việt Cọng để duy trì sự hiện diện của bọn Tàu trên quê hương VN.
Xin nhắc lại rằng, không có Tàu thì thằng VC chắc chắn sẽ chết, ngược lại nếu còn Tàu trên đất nước Việt thì thằng VC sẽ mãi mãi tồn tại, không dưới hình thức cai trị của Đảng CSVN thì cũng dưới hình thức cai trị của một đảng thái thú khác như VT hay gì đó. Chính thằng Tàu đã đẻ ra chế độ VC tại Việt Nam thì nó cũng sẽ đẻ ra một chế độ khác thay thế cho chế độ hiện tại để tiếp tục mưu đồ Hán Hoá và nô lệ hóa dân Việt.
Có thấy mình ngu chưa, hỡi tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên ??
GS Huỳnh Văn Lang - Tổng Biểu Tình 5/3/2017 Gây Kết Quả Tốt Trong Việc Tranh Đấu Cho Tự Do, Dân Chủ
Source: VanHoaNBLV1 - Youtube Posted on:2017-03-09