Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Chọn đi !!!

Email In

CHỌN ĐI !!!
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2017-03-12


 

 

CHỌN ĐI !!!

Là tiếng kêu thất thanh của kẹ̉ng lòng với quê hương, xin cấp bách gởi về đồng bào Việt Nam mọi giới, mọi tuổi và cũng xin những người yêu nước tiếp tay phổ biến rộng rãi cho. Tác giả chân thành ghi ơn.

Đồng bào ơi, mất nước rồi ...
Chi
̉ vài năm nữa đấy thôi nếu mà
Chúng ta không cứu nước ta
Quay đi, mă
̣c chuyện sơn hà cho ai
Thi
̀̀i Tàu cộng lên ngai
Va
̀̀i Việt cộng lạy dài Chệt thôi
́u như ngày ấy đến rồi
Viê
̣t Nam và cả cuộc đời ta tiêu
Th
ời gian lại chẳng còn nhiều
Co
́ hai năm để xoay chiều mà thôi *
Ai ch
ưa thấy, hãy nhìn coi
Pha
̉i Tàu cộng ở khắp nơi nước mình?
Đ
ừng như đà điểu, vô tình
Cho ră
̀ng dân nước thanh bình, ấm no
Cho ră
̀ng đang sống tự do
Ch
ớ nghe phản động vẽ trò đấu tranh
Ha
̃y xin một phút chân thành
Nhi
̀n ra thế giới chung quanh xem nào
Xem ră
̀ng mình sống ra sao
Va
̀ xem đất nước đồng bào ở đâu
Nhi
̀n đi và hãy tỉnh mau
Th
ời gian ta chẳng còn lâu nữa rồi !
Hai năm ngă
́n ngủi mà thôi
Se
̃ như Tây Tạng, như người Tân Cương !!!
́u không dũng cảm lên đường
́n thân giải cứu quê hương nước nhà
Cứu người là cứu chính ta
Thi
̀ ta mất hết sơn hà, hỡi ơi !
Chi
̉ còn hai năm nữa thôi
̣ng kia bán nước ta rồi, đứng lên !
̣ng gần năm triệu đảng viên
Ta chi
́n chục triệu, sức nghiêng bên nào???
Lo
̀ng dân bất khuất tự hào
Xe tăng, su
́ng đạn sẽ nhào hết thôi
Giê
́t dân nhóm nhỏ, dễ̀i
Nh
ưng khi cả triệu con người, dám không ?
Triê
̣u người như thác một dòng
Thi
̀ năm triệu đảng xuống lòng biển ngay !
Chi
́nh ta, ta phải đổi thay
Thi
̀ thế giới mới tiếp tay giúp mình
Co
̀n ta hèn yếu, người khinh
Thi
̀ đừng mơ kẻ thương tình cứu ta
T
ự do không phải món qùa
Ngô
̀i xin rồi đợi người mà đem cho !
Ma
̀ là tranh đấu cam go
Ma
̀ là xương máu và do kiên cường !

Đứng lên mà cứu quê hương
T
ự do, nô lệ, hai đường, chọn đi !!!

Ngô Minh Hằng

* T nay đến năm 2020 còn có hơn hai năm. Năm 2020 là năm Vit cng giao nước Vit Nam cho Trung cng theo mt ước ký kết gia Trung cng và Vit cng ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 ti hi ngh Thành Đô, tnh T Xuyên. Trung cng.  Đến lúc y, VN s ch còn là mt  thành ph ca Tàu và dân VN s bị Tàu chà đạp ging như dân Tân Cương, Tây Tng.