Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Tẩy chay trình diễn ca nhạc do nhóm Nguyễn Ngọc Ngạn chủ xướng liên hoan mừng ngày 30 tháng 4 Cọng Sản đánh cướp miền Nam Việt Nam

Email In
Tẩy chay trình diễn ca nhạc do nhóm Nguyễn Ngọc Ngạn chủ xướng liên hoan mừng ngày 30 tháng 4 Cọng Sản đánh cướp miền Nam Việt Nam
Source: Đặc Trưng Phố Rùm Posted on:2017-03-13

Mặt cộng nô hô

Mặt nào là mặt cộng nô hô ?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Biện hộ "Tháng Tư" mừng múa hát
Đấy là đích mặt cộng nô hô !

Vivi
Norway 11.3.2017

Việt kiều rợ nô

Việt kiều đà điểu rợ kiều nô
Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
Hí hố móc moi người chống cộng
Bi bô đánh bóng lũ bầu shô (show)
Đấu tranh dân chủ đà xa lánh
Tổ chức nô bồi lại rúc vô
Ủng hộ "Tháng Tư" đại nhạc hội
Đấy là đà điểu Việt kiều nô !

Vivi
Norway 11.03.2017

-------