Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Phật Giáo oai hùng chống Mỹ để bán miền Nam cho Cọng Sản ra sao !

Email In
Phật Giáo oai hùng chống Mỹ để bán miền Nam cho Cọng Sản ra sao !
Source: Tiều Phu - Youtube Posted on:2017-03-13

 

Ý kiến độc giả: Tụi biểu tình theo Việt Cọng đáng phải bị giam cầm trong củi chó để làm nô lệ và ăn cứt Tàu Cọng trong 10 thế hệ con cháu. Đáng ra chúng phải bị bắn tại quảng trường Thiên An Môn và chôn xác tại đó cho xứng với tội ăn cơm quốc gia thờ ma Cọng Sản ! Thằng chó Thích Trí Quang đâu rồi, sao giờ này không chịu sủa ??? Tụi bây hô hào đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam để rước Cọng Sản vào thì giờ đây lo mà siêng năng ăn cứt Cọng Sản đi nhé, hỡi lũ đầu trọc !!
Loài heo chó đang ăn cứt đấy !!

Hoàng Anh