Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

CHƯƠNG TRÌNH MEDICAID MỞ RỘNG LÀ GÌ ?

Email In
CHƯƠNG TRÌNH MEDICAID MỞ RỘNG LÀ GÌ ?
Author: Phúc Linh Posted on:2017-03-13

Medicaid Expansion
Đạo luật An Sinh Xã Hội đã thành lập thêm chương trình Medicaid vào ngày 30 tháng 7 năm 1965, tại Title XIX. Medicaid là một chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 19 tuổi, phụ nữ có thai, người cao niên, người bị khuyết tật được hưởng SSI …. mà tiền tài trợ cho các chương trình Medicaid là do sự đóng góp chung của cả hai bên, chính phủ liên bang và các tiều bang.
Mỗi tiểu bang điều hành và quản lý chương trình Medicaid theo một khuôn mẫu chnng của chính phủ liên bang và các tiểu bang có toàn quyền thêm bớt các tiêu chuẩn thu hưởng, vì lý do này, chúng ta thấy có tiểu bang áp dụng một chính sách y tế rộng rãi nên người dân được nhiều lợi ích hơn các tiểu bang khác. Trung tâm Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services) trực thuộc Bộ Y tế và Xã hội liên bang ( US Department of Health and Human Services ) chịu trách nhiệm giám sát các chương trình của tiểu bang, thành lập các tiêu chuẩn cho các công ty bảo hiểm về việc cung cấp dịch vụ, chất lượng y tế.
In Texas, no childless adult can obtain Medicaid coverage. And adults with children who earn above 19 percent of the federal poverty level, or about $3,300 for a family of three, are also barred from coverage in Texas. ( Tại tiểu bang Texas, người độc thân không có Medicaid. Chỉ người lớn có con nhỏ dưới 18 tuổi với lợi tức thấp dưới 19% của mức nghèo theo tiêu chuẩn liên bang tức là khoảng $3.300 Mỹ kim một năm cho gia đình 03 người mới được hưởng Medicaid, trên mức giới hạn này không được hưởng Medicaid )
Tại tiểu bang Texas :
1/ Người lớn là nam giới độc thân không có Medicaid.
2/ Người phụ nữ độc thân chỉ có Medicaid nếu có thai
3/ Người phụ nữ độc thân không mang thai và không bị vô sinh dưới 44 tuổi được hưởng loại Medicaid giới hạn dịch vụ y tế  gọi là Healthy Texas Women Medicaid (HTW).
4/ Chỉ có người lớn  có ít nhất một con nhỏ dưới 18 tuổi với lợi tức thấp dưới 19% của mức nghèo theo tiêu chuẩn liên bang tức là khoảng $3.300 Mỹ kim một năm cho gia đình 03 người mới được hưởng Medicaid, trên mức giới hạn $3.300 này không được hưởng Medicaid
Federal and States Share of Medicaid Spending 2015
Dưới đây chúng tôi xin trích ra từ thống kê của chính phủ về sự chia sẻ gánh nặng chi phí Medicaid giữa liên bang và tiều bang vào năm 2015 tại một số tiểu bang có nhiều người Việt..
Tiểu bang
Liên bang trả
Tiểu bang trả
Tổng cộng
Arizona
74.4%
25.6%
100%
California
62.5
37.5
100
Florida
60.4
39.6
100
Georgia
67.5
32.5
100
Hawaii
64.0
36.0
100
Louisiana
62.7
37.3
100
New York
54.7
45.3
100
Oregon
77.8
22.2
100
Texas
58.9
41.1
100
Nhằm mục đích cung cấp bảo hiểm y tế cho dân nghèo từ 19 đến dưới 65 tuổi có bảo hiểm y tế, luật Obamacare đã tạo ra một chương trình mới gọi là Medicaid mở rộng ( Medicaid Expansion) . Thì hành chính sách Medicaid mở rộng là sự gia tăng ngân quỹ của liên bang cho một chương trình Medicaid mới áp dụng tại các tiểu bang, cho phép những gia đình có lợi tức cao hơn mức giới hạn bình thường của các chương trình Medicaid đang áp dụng tại các tiểu bang được hưởng Medicaid.
Chương trình Medicaid Expansion này cấp Medicaid cho những người công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp có lợi tức gọi là Modified Adjusted Gross Income (MAGI) là lợi tức còn lại sau khi đã được khấu trừ các khoản chi phí trong bản khai thuế hàng năm. Để được hưởng Medicaid mở rộng, người dận phải có lợi tức thấp dưới mức 138% của mức nghèo liên bang.
Cũng kể từ khi chương trình Medicaid Expansion được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2014, các tiểu bang đều căn cứ vào số tiền MAGI trong tờ khai thuế của năm cũ để cứu xét hồ sơ xin hưởng các chương trình Medicaid và CHIP.
Nếu công việc của năm ngoái cho đến sau ngày 15/4 của năm nay không thay đổi, người dân được phép sử dụng tờ khai thuế của năm ngoái như là một chứng minh lợi tức khi nộp đơn xin hưởng Medicaids và CHIP, nhưng năm ngoái làm công việc khác và từ đầu năm nay lại làm một công việc khác thì lợi tức trong tờ khai thuế năm ngoái không được coi là lợi tiêu biểu cho năm nay nên không đượuc sử dụng để chứng minh cho lợi tức hiện tại.
Tổng cộng 32 tiểu bang đang áp dụng chương trình Medicaid Expansion này như California – Arizona – New Mexico - Louisiana – Arkansas – Ohio – Colorado – Alaska – Hawaii - Indiana – Illinois – Kentucky….. ).
Sau khi Tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết vào ngày 28/6/2012 cho phép các tiểu bang có quyền tự do chọn lựa chấp nhận thi hành chương trình Medicaid Expansion tại tiểu bang hay không (The ruling left the ACA’s Medicaid expansion intact in the law, but the practical effect of the Court’s decision makes the Medicaid expansion optional for states ), cựu Thống đốc Texas là Rick Perry tuyên bố rằng tiểu bang Texas sẽ không tham gia vào " cái gì đó  ngu xuẩn như là chương trình  Medicaid mở rộng. ( Gov. Rick Perry, said the state would not be involved in "something as foolish as Medicaid expansion.") nên gần 2 triệu người dân nghèo Texas đã không được hưởng Medicaid. Nhiều thông đốc tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa trung thực nhận định rằng chương trình Medicaid mở rộng đã thực sự giúp cho tiểu bang giảm rất nhiều chi phí dành cho những người không có bảo hiểm khi được cấp cứu trong bệnh viện (Under the Affordable Care Act (ACA), Medicaid plays a key role in efforts to reduce the number of uninsured by expanding eligibility to nearly all low income adults with incomes at or below 138% of the federal poverty level ).
Quyết định của tiểu bang Texas từ chối thi hành chính sách Medicaid mở rộng là, chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ cho người nghèo, sẽ làm cho tiểu bang bị  thiệt hại là không nhận được khoảng 100 tỷ Mỹ kim tiền tài trợ từ liên bang trong 10 năm tới, trong khi đó, các bệnh viện trong tiểu bang Texas đang lấy mất $5.5 tỉ chi phí hàng năm để điều trị cho những người không có bảo hiểm y tế. (The decision by Texas to reject expansion of Medicaid, the government health-coverage program for the poor, will prevent the state from receiving an estimated $100 billion in federal cash over a decade, at the same time its hospitals are eating $5.5 billion in annual costs for treating uninsured people, a new National Public Radio report details).
Dưới đây là bảng so sánh mức giới hạn lợi tức áp dụng cho chương trình Medicaid hiện nay tại tiểu bang Texas và mức giới hạn lợi tức của năm 2017 nếu Texas áp dụng chương trình Medicaid mở rộng.
Số người
trong gia
đình
Giới hạn lợi tức cho Medicaid tại Texas cho gia đình có con nhỏ dưới 18 tuổi ( 19% )
Giới hạn lợi tức theo
Obamacare cho Medicaid
( 138% )
1
$1.387/tháng $16.643/năm
2
$216/tháng
$1.868 $22.411
3
275
$2.348 $28.180
4
308
$2.829 $33.948
5
357
$3.310 $39.716
6
392
$3.790 $45.485
7
440
$4.271 $51.253
The Congressional Budget Office (CBO) estimates that the Medicaid expansion will add very little to what states would have spent on Medicaid without health reform, while providing health coverage to 17 million more low-income adults and children. ( Văn phòng ngân sách Quốc hội ( CBO) ước tính rằng việc thực hiện chương trình Medicaid mở rộng sẽ làm tăng rất ít những gì mà các tiểu bang chi tiêu cho Medicaid mà không cần phải cải cách y tế, trong khi cung cấp bảo hiểm y tế cho 17 triệu người lớn và trẻ em có thu nhập thấp ).
Theo lịch trình thi hành chương trình Medicaid mở rộng, chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ gánh chịu 100% chi phí trong suốt 03 năm đầu thi hành chương trình này là 2014 – 2015 và 2016. Kể từ năm 2017, liên bang giảm gánh nặng chi phí xuống còn 95%, các tiểu bang sẽ gánh chịu 5% cho đến năm 2020. Kể từ năm 2020 trở đi, liên bang sẽ chỉ gánh chịu 90% và các tiểu bang sẽ chia sẻ 10% chi phí của chương trình Medicaid mở rộng. ( During the first years of expanded Medicaid coverage, between 2014 through 2016, the federal government is responsible not only for its contribution to established (not expansion) Medicaid state programs but for 100 percent of the costs of the expansion as well. By 2020, federal funding will drop to a minimum of 90 percent coverage of the bill and each state will become responsible for the remaining costs of expanding its program ).
Chi phí của
Medicaid
mở rộng
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Liên bang trả
100%
100%
100%
95%
95%
95%
90%
Tiểu bang trả
0%
0%
0%
5%
5%
5%
10%
Những biểu đồ bên trên đã chứng minh cụ thể một số tiểu bang mà thống đốc thuộc đảng Cộng hòa không áp dụng chính sách.Medicaid mở rộng vì họ không muốn hợp tác với cựu TT Obama, chứ không phải vì chương trình Medicaid mở rộng tạo áp lực cho tiểu bang vì chi phí quá lớn gây khó khăn cho ngân sách tiểu bang như bịa đặt.
Trong biểu đồ bên trên, quí vị sẽ thấy 32 tiểu bang tô màu cam là tiểu bang hiện đang áp dụng chương trình Medicaid mở rộng và màu nâu là các tiểu bang không áp dụng chương trình Medicaid mở rộng.
In addition, the Medicaid expansion will reduce state and local government costs for uncompensated care and other services they provide to the uninsured, which will offset at least some — and in a number of states, possibly all or more than all — of the modest increase in state Medicaid costs. Expanding Medicaid is thus a very favorable financial deal for states. ( Ngoài ra, việc thi hành chính sách Medicaid mở rộng sẽ làm giảm chi phí của các tiểu bang và địa phương cho những dịch vụ chăm sóc không được bồi hoàn và các dịch vụ y tế khác mà họ cung cấp cho những người không có bảo hiểm, và sẽ bù đắp vào mức tăng khiêm tốn trong chi phí Medicaid cho ít nhất một số - và , có thể là tất cả các tiểu bang - Vì thế, thi hành chính sách Medicaid mở rộng là một hợp đồng tài chính rất thuận lợi cho các tiểu bang ).
CBO estimates show that the federal government will bear nearly 93 percent of the costs of the Medicaid expansion over its first nine years (2014-2022). The federal government will pick up 100 percent of the cost of covering people made newly eligible for Medicaid for the first three years (2014-2016) and no less than 90 percent on a permanent basis. ( Ước tính của CBO cho thấy chính phủ liên bang sẽ phải gánh chịu gần 93% chi phí cho việc thi hành chính sách Medicaid mở rộng trong chín năm đầu từ 2014 đến 2022. Theo chính sách thì chính phủ liên bang phải chịu 100% chi phí cho những người mới được hưởng Medicaid trong ba năm đầu từ 2014 đến 2016 kể từ sau đó, nguyên tắc căn bản là liên bang sẽ gánh chịu không ít hơn 90% chi phí .
The additional cost to the states represents a 2.8 percent increase in what they would have spent on Medicaid from 2014 to 2022 in the absence of health reform, the CBO estimates indicate. ( Theo ước tính của CBO thì liên bang sẽ phải bổ sung thêm cho các tiểu bang 2,8% trong số tiền mà họ phải chi cho Medicaid từ năm 2014 đến năm 2022 nếu không có cải cách y tế ).
Chương trình Medicaid Expansion này của cựu TT Obama đã được tân TT Donald Trump tuyên bố cho phép giữ nguyên cho đến năm 2020.
Phúc Linh