Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Biểu tình bất ngờ bùng phát trước Chợ Bến Thành

Email In
Biểu tình bất ngờ bùng phát trước Chợ Bến Thành

 

Source : youtubes Posted on:2017-03-14


https://www.youtube.com/watch?v=0UW6h7geuLE


https://youtu.be/5p4h2j3G1sk