Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Lời kêu gọi của LM Nguyễn Văn Lý ngày 16/03/2917

Email In
BBT: Tuy tin tức không mới, nhưng độc giả gởi đến nhờ đăng nên chúng tôi vẫn cho đăng. Nếu thấy không thích xin bỏ qua dùm.
Lời kêu gọi của LM Nguyễn Văn Lý ngày 16/03/2017

 

Phát động chiến dịch ủng hộ Linh mục Nguyễn Văn Lý (chuyện cũ năm 2015)
Author: VOA Source: Youtube Posted on:2015-09-24