Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Nóng: Cờ Vàng Tung Bay - Ngư dân Hà Tĩnh cầm cờ vàng ba sọc đỏ chống Formosa

Email In
BBT: Cờ Vàng có ý nghĩa cao đẹp mà dân Bắc ít người biết tới vì họ đã bị tuyên truyền nhồi sọ quá lâu rồi. Nay thấy dân Hà Tĩnh đã biết dùng Cờ Vàng để nêu cao chính nghĩa là một điều rất hân hoan. Tuy nhiên nên dùng Cờ Vàng đúng mục đích của nó: tranh đấu chống Tàu xâm lược, đòi nhân quyền và độc lập tự do, chống chế độ thối nát VC thì nên dùng Cờ Vàng, nhưng nếu tranh đấu cho môi trường sống, đuổi Formosa mà dùng cờ Vàng thì sẽ làm cho mục đích đòi hỏi bảo vệ môi sinh giảm đi sức mạnh vì lộ rõ cho thấy mục đích chính trị, và điều này sẽ khiến chính quyền có lý do để đàn áp phong trào dân sinh tràn đầy chính nghĩa này. Cần biết rằng Chính nghĩa dân sinh là tuyệt đối vững mạnh để đạp đổ chế độ VC, vì thế đừng làm cho chính nghĩa này giảm uy lực của nó.
Nóng: Cờ Vàng Tung Bay - Ngư dân Hà Tĩnh cầm cờ vàng ba sọc đỏ chống Formosa
Source: Youtube Posted on: 2017-04-11